چشم انداز

موسسه كيش اير به فردايي مي نگرد كه كليه نياز آموزشي مهارتي هر ايراني را در محيط آموزشي خود مرتفع سازد.

ماموريت

موسسه در زمينه سرمايه گذاري، طراحي و اجراي خدمات آموزشي، توليد و عرضه تكنولوژي فرهنگي جهت افراد علاقه مند به آموزش با تنوع در ارائه خدمات مطابق استانداردهاي بين المللي فعاليت مي نمايد.