قابل توجه دانشجويان گرامی

بدينوسيله به اطلاع مي رساند

  • زمان برگزاری كليه آزمون جامع زبان های خارجی( زبان فرانسه، آلمانی، اسپانيايی و ايتاليايی) در تاریخ های ذیل راس ساعت 14بعد از ظهر در محل موسسه برگزار می گردد.
  • 95/03/30
  • 95/06/28
  • 95/09/28
  • 95/12/22
  • لازم به ذكر مي باشد زمان آزمون 3 ساعت مي باشد.