شرایط ثبت نام

شرایط انضباطی

 • 1) به همراه داشتن کارت مهارت آموزی الزامی است.
 • 2) تعداد جلسات مجاز برای غیبت تمام روزها 3 جلسه ، 5 شنبه و جمعه ها فقط یک جلسه می باشد.
 • - در صورت ازدیاد جلسات غیبت موسسه حق جلوگیری از شرکت در جلسه امتحان را خواهد داشت.
 • 3) مهارت آموز موظف است حداکثر 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در موسسه حضور داشته باشد و بعد از اتمام جلسه درسی سریعا" موسسه را ترک نماید.
 • 4) بعد از اتمام کلاس در داخل راهروها تجمع نفرمایید.
 • 5) به هیچ وجه جلوی درب ورودی موسسه توقف نفرمایید.
 • 6) طبق دستور اکید مراجع انتظامی، این موسسه موظف است از ارائه خدمات آموزشی و اداری به آن دسته از مهارت آموزانی که دارای پوشش مغایر با شئونات اسلامی می باشند، خودداری کرده و همچنین از ورود چنین افرادی به موسسه جلوگیری نماید. هزینه دورهمهارت آموز اخراجی غیر قابل برگشت می باشد.
 • 7)مهارت آموز مجاز به اخذ حداکثر یک ترم متوالی مرخصی تحصیلی (به شرط قبولی در ترم قبل ) می باشد.در غیر اینصورت ملزم به شرکت در آزمون تعیین سطح می باشد.
 • 8) مهارت آموز موظف است در روز و ساعت مشخص شده برای آزمون پایان ترم حضور داشته باشد .اگر مهارت آموز به دلایلی که برای آموزش مورد تایید باشد می تواند با هماهنگی واحد آموزش برای امتحان تاخیری با پرداخت هزینه آزمون مجدد اقدام نماید در غیر اینصورت عدم حضور در آزمون به منزله صفر تلقی می گردد.
 • 9) اخذ معرفی نامه جهت انتقال به همکاران موسسه الزامی می باشد( از انتقال مهارت آموزان در وسط ترم معذور می باشیم )
 • 10) کلیه اطلاع رسانی موسسه به هر عنوان با مهارت آموزان تنها از طریق برد اطلاع رسانی صورت می پذیرد خواهشمند است در این خصوص دقت لازم را به عمل آورید.
 • 11) استفاده از هر گونه مواد خوراکی اعم از (بستنی, نوشیدنی شیرینی و ... ) در محیط کلاس در زمان تدریس ممنوع می باشد.
 • 12) داشتن همراه به عنوان میهمان در کلاس اکیدا ممنوع می باشد.
 • 13) انتخاب استاد در ساعت ها و سطوح مختلف به عهده آموزش موسسه می باشد و در صورت درخواست کتبی اکثر مهارت آموزان بنا به صلاحدید موسسه همکاری لازم صورت می پذیرد.
 • 14)استفاده از تلفن همراه در کلاس ممنوع است.
 • 15) استعمال دخانیات در فضای آموزشی موسسه ممنوع است.
 • 16) عدم ایجاد مزاحمت برای همسایگان با پارک اتومبیل مقابل منزل ایشان و یا مکان های پارک ممنوع ( درصورت بروز هرگونه مشکل, موسسه هیچ گونه مسئولیتی ندارد)
 • 17) مهارت آموز موظف است در طول دوره ضمن رعایت نظم حضور در کلاس در برخورد با مدرسین و مشاورین آموزش ادب و احترام را حفظ نماید در غیر این صورت از حضورمهارت آموز در دوره جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 • 18) در پایان دوره مکالمه مهارتی هر زبان , مهارت آموز موظف به شرکت در آزمون جامع جهت در یافت گواهی نامه پایانم دوره می باشد . در غیر اینصورت ارائه مدرک پایان دوره مقدور نمی باشد .
 • 19) در صورت نیاز مهارت آموز به کلاس خصوصی , باید با واحد آموزش هماهنگ نمایند و از ارتباط مستقیم با مدرس خودداری نماید . در اغیر این صورت هنگام بروز مشکل موسسه هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد .
 • 20) موسسه در خصوص هر گونه ارتباط خارج از روابط درسی مهارت آموز با مدرسان و هرگونه روابط شخصی خارج از موسسه با سایر مهارت آموزان مسئولیتی ندارد وعواقب آن به عهده شخص مهارت آموز می باشد .
 • 21) به علت مهارتی بودن دوره ها , درخواست گواهی سطح , دارای شرایطی می باشد که مهارت آموز در هنگام درخواست , تابع آن قوانین می باشد .

شرایط استرداد

 • 1) هزینه دوره بعد از ثبت نام فقط با شرایط ذیل قابل استرداد می باشد.
 • 1-1 در صورت انصراف مهارت آموز حداکثر 48 ساعت قبل از شروع کلاس، با کسر 30 درصد از کل هزینه دوره،مابقی هزینه دوره ثبت نام مسترد میگردد.
 • 2-1 کمتر از 48 ساعت یعنی یک روز قبل از شروع کلاس با کسر 50% از کل هزینه دوره مابقی هزینه دوره استرداد می گردد.
 • 3-1 حداکثر یک جلسه بعد از شروع کلاس 70% از کل هزینه دوره کسر و ما بقی استرداد می گردد
 • بعد از انقضای موعد مقرر به هیچ یک از تقاضاهای انصراف ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • 2) استرداد هزینه دوره ثبت نامی کلاسهای تخصصی و کلاسهای فشرده و زبانهای غیر انگلیسی به علت حد نصابی بودن، چنانچه دوره از طرف موسسه ظرف مدت 35 روز از تاریخ ثبت نام تشکیل نگردد کل هزینه دوره استرداد خواهد شد. در صورت انصراف مهارت آموز بعد از ثبت نام در طول 35 روز با کسر 40% از کل هزینه دوره صورت می پذیرد.
 • 3) به علت مجزا بودن مبلغ قبض ثبت نام و تعیین سطح، مبلغ تعیین سطح به هیچ عنوان قابل استرداد نمی باشد.
 • 4) استرداد هزینه دوره با توجه به ثبت نام قطعی ترم جدید قبل از اعلام نتیجه, در صورت مردود شدن مطابق با قانون استرداد و کسر 30% صورت می پذیرد.
 • 5) زمان استرداد هزینه دورهبا توجه به قانون استرداد یک هفته بعد از اعلام مهارت آموز و تایید مدیریت می باشد.