دوره تربیت مدرس زبان (TTC)

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی

دوره تربیت مدرس انگلیسی , دوره تخصصی TTC دوره کاربردی و اثر بخشی است که برای علاقمندان به تدریس زبان انگلیسی و یا افرادیکه علاقمند به دوره CELTA و یا شرکت در امتحانات TESOL و TKT هستند طراحی شده است. در دوره تربیت مدرس زبان مضامین علمی مربوط به مدل ها و سبک های یادگیری و روش ها و فنون تدریس به طور عملی مورد بررسی قرار می گیرد. هدف  دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی افزایش اعتماد به نفس، علم و دانش و توانائی های مدیریت کلاس زبان می باشد. افرادی که دارای انگیزه کافی جهت تدریس می باشند و سطح علمی آنها در سطح پیشرفته می باشد و همچنین کسانی که علاقمند به پیشرفت و بهبود مهارتهای تدریس خود هستند می توانند در این دوره شرکت نمایند. در پایان دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی  مدرسین جهت امتحان بین المللی TKT معرفی می گردند.

از جمله مباحثی که در دوره تربیت مدرس زبان  مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از:

  • 1. اصول و قواعد فراگیری و مدل های یادگیری
  • 2. شیوه های برخورد با برخی از خصوصیات
  • 3. توصیه های مهم در کار تیمی و گروهی
  • 4. تفاوت یادگیری در سنین مختلف
  • 5. نقش های کلیدی فنون تدریس
  • 6. دستور العمل انتخاب فنون تدریس
  • 7. روشهای ارزیابی کلاس درس
  • 8. فراگیری مشترک و متقارن
  • 9. تدریس از طریق پرسش موثر
  • 10. تکنیک KWL