دانشجویان عزیز، ما در این بخش سعی کرده ایم تعدادی از برنامه های مورد نیاز شما را در سایت بگذاریم تا شما با دانلود آنها و نصب این برنامه ها در کامپیوتر خود بتوانید از آنها استفاده کنید.