دوره های تربیت مدرس زبان روسی

موسسه کیش ایر مختر است با برگزاری کلاسهای تربیت مدرس زبان روسی زیر نظر اساتید NAITIVE  مدرسانی را در حوزه زبان روسی آماده کند . علاقه مندان به تدریس زبان روسی جهت حضور و شرکت در این کلاسها می توانند بادپارتمان زبان روسی موسسه تماس گرفته و از آخرین اخبار تقویم شروع کلاسهای تربیت مدرس زبان روسی مطلع گردنند .