موسسه فرهنگی و آموزشی کیش ایر در جهت عرضه تجارب 22 ساله خود و برخورداری از سیستم آموزشی انحصاری، در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش آموزش صحیح و اصولی، با موسسات فعال در زمینه آموزش زبان همکاری نماید.

لازم به ذکراست، شرایط عقد قرار داد همکاری قبل از پر کردن و ارسال فرم، حتما مطالعه گردد.


شرایط عقد قرار داد همکاری

فرم عقد قرارداد همکاری


همه روزه پاسخگوی سوالات شما هستیم   88776841